• Nordens største uavhengige felgleverandør.
You need to update your browser!
Your current browser doesn't support all functions on this website, we highly recommend you to upgrade to a free, modern browser like Google Chrome, Safari, Chromium Edge or Firefox.

Even Microsoft encourages all of their users to stop using this browser version that you are currently using.
Download Google Chrome here - - Download Microsoft Chromium Edge here - - Download Firefox here

Slik fungerer FlowForming teknologien

Flowforming er en produksjonsmetode for å lage lettvektsfelger. Den går ut på en kombinasjon av tradisjonell støpning, der man fyller en form med smeltet aluminium, og hvor man valser ut felgbanen til ønsket bredde. Prosessen består av tre hoved steg:

TRINN 1

En felg som er støpt for flowforming monteres på en trommel hvor den vill varmes opp til 450°C for å kunne prosesseres. Hydrauliske valser presser da felggodset mellom trommelen og valsene.

TRINN 2

Med jevn kompresjon presser valsene felggodset nedover til ønsket felgbredde oppnås.

TRINN 3

Flow Forming øker aluminiumstyrken ved at metallet klemmes sammen samtidig som du trekker den ut. Dette gir et tynnere, men sterkere gods, noe som igjen gir en lettere felg.